Archief

Aanpak huiselijk geweld

Onder regie van de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken verschillende hulpverlenende organisaties samen met politie en Openbaar ministerie om het huiselijk geweld te signaleren en aan te pakken.

In 2005 is een samenwerking gestart met de verschillende hulpverleners en vastgelegd in een convenant, die op 31 januari afloopt maar middels een nieuwe verlengd wordt voor de eerstkomende jaren.

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland en een groot miskent probleem.

Categorieen:
MaassluisAlgemeen