Archief

Overhandiging rapport Kruisbroekweg

De fractie van LPF-Westland overhandigt deze week aan de verantwoordelijke wethouder het rapport over het onderzoek van de reconstructie van de Kruisbroekweg, waartoe in 2008 is besloten.

Diverse bewoners van de wijk "Galgenblok" en overige gebruikers van deze weg hadden de LPF benaderd omdat zij niet gelukkig waren met de ontstane situatie.

Een van de opmerkelijke uitwerkingen van deze reconstructie was het hek wat in het midden van de rijbaan langs de Kruisbroekweg is geplaatst, maar er werden ook vragen gesteld over de verwarrende verkeersregels op de twee rotondes.

Uit het rapport van "Ligtermoet & Partners" blijkt dat de nieuwe situatie niet alleen onlogisch is qua inrichting, maar dat ook de verkeersveiligheid voor met name de vele jeugdige fietsers verbeterd dient te worden.

Verder heeft het nu geplaatste hek al voor veel problemen gezorgd bij hulpdiensten die extra moeten omrijden of vast komen te staan als gevolg van de smalle rijbaan met eenrichtingsverkeer.

Categorieen:
WestlandAlgemeen