Archief

Besturen akkoord met Fusieplan

De besturen van voetbalverenigingen 's-Gravenzandse SV en 's-Gravenzandse VV zijn akkoord gegaan met het plan Samen Verder Vooruit, het voorstel tot fusie van beide verenigingen.

Dit plan wordt rondom 30 november naar alle leden verzonden met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst, alwaar het plan verder wordt toegelicht. De data van de bijeenkomsten staan vermeld op de websites van beide verenigingen.

Vervolgens vindt op maandag 14 december de uiteindelijke stemming plaats tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen van beide verenigingen.

In het fusieplan worden de achtergronden van de fusie beschreven, alsmede de wijze waarop de nieuwe vereniging in de ogen van beide besturen vormgegeven dient te worden. Het beschrijft de historie, de gevolgde weg naar dit voorstel en de concrete voorstellen op onderdelen voor de nieuwe vereniging. Dit voorstel is in opdracht van beide besturen opgesteld door de speciaal hiervoor ingestelde Fusie Begeleiding Commissie, die wordt ondersteund door 12 deelcommissies.

Categorieen:
Algemeen