Archief

Grote belangstelling tuinbouw voor MEI

De belangstelling voor de subsidie Marktintroductie energie-innovaties (MEI) blijft groot, In de tweede openstelling van de MEI-regeling 2009 heeft Dienst Regelingen 25 aanvragen ontvangen, voor een totaalbedrag van 20 miljoen euro. Er is slechts 14 miljoen euro beschikbaar.

Een deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen de komende weken. Deze commissie adviseert vervolgens de minister van LNV. Alle aanvragers krijgen vóór 1 maart 2010 een bericht.

De MEI regeling is bedoeld voor glastuinders die hun energiesystemen willen innoveren. Daarbij wordt tegelijkertijd de CO2 uitstoot aanzienlijk verminderd en wordt de sector veel minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals gas.

Categorieen:
Algemeen