Archief

Hoogheemraad Adri Bom bang voor wateroverlast

Hoogheemraad Adri Bom betreurt het dat de Raad van State akkoord is gegaan met de papapluherziening. Door de toestemming van De Raad kunnen nu wel 40 nieuwbouwprojecten van start gaan die van groot belang zijn voor de economie van Westland.

Toch is zij sceptisch over de gevolgen die de parapluherziening met zich meebrengt en verwacht, als er in een korte periode veel regen valt in Westland, er Wateroverlast kan ontstaan.

Wethouder Bram Meijer zegt in een reactie;

"Hoogheemraad Adri Bom wekt ten onrechte de suggestie dat de inwerkingtreding van het paraplubestemmingsplan het vervullen van de wateropgave in Westland frustreert. In het Westlands Waterplan hebben het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Westland afgesproken te komen tot robuuste watergangen. Alleen dan worden fundamentele stappen gezet om de waterproblematiek op te lossen. Van een robuuste oplossing is absoluut geen sprake als bij ieder bouwplan een paar vierkante meter ruimte wordt gereserveerd voor de opvang van water."

Categorieen:
WestlandAlgemeen