Archief

Begroting Maassluis goedgekeurd

De Maassluise gemeenteraad heeft de begroting 2010 met 15 stemmen voor en 7 stemmen tegen aanvaard. Alle fracties maakten zich zorgen over de financiƫle positie van de gemeente.

De oplossingen voor de meerjarenbegroting waren naar het idee van de leden van de fracties VSP, MB en de CU onvoldoende. Zij stemden dan ook tegen de begroting 2010.

De fracties die gezamenlijk vertegenwoordigd zijn in het college hadden veel kritische vragen, waarin men ook de zorgen uitsprak over de financiƫle positie van Maassluis voor de komende jaren, maar gingen niettemin achter de voorstellen van het college staan. Met het aannemen van enkele moties werd het college nog wel gedwongen de komende maanden voor de nodige informatie te zorgen over de tarieven van de reinigingsrechten, over het speelruimteplan, over het parkeerbeleid en over een eventuele fietsenstalling bij station West. Het amendement om de vervanging van de zogenaamde Aboutaleb gelden uit de begroting te halen werd met 10-12 verworpen.

Het amendement 'risicomanagement' en het amendement 'maatschappelijke opvang' werden met algemene stemmen aangenomen.

Voor wethouder Scheerstra was het de 29e keer dat hij betrokken was bij een begrotingsbehandeling, waarvan vele jaren als lid van de gemeenteraad en de laatste jaren als wethouder. Hij bestreed in de beantwoording naar diverse fracties, dat de problemen doorgeschoven worden naar de nieuwe gemeenteraad.

Categorieen:
MaassluisAlgemeen