Archief

LPF-Westland onderzoekt mogelijkheden erfpacht woningen

LPF-Westland onderzoekt de mogelijkheden voor erfpacht bij woningen voor jongeren en starters. Al langer zijn er weinig woningen beschikbaar voor deze groep.

Bij gemeentelijke ondersteuning door erfpacht kunnen dit segment woningen goedkoper worden aangeboden. Hiermee probeert men ook de jongeren en starters binnen Westland te houden.

Ook is het dan voor alleenstaande jongeren aantrekkelijk een huis te kopen. Of het juridisch haalbaar is om daarbij inwoners van Westland voorrang te geven wordt nog onderzocht. De fractie komt tijdens de begrotingsraad van 10 november hierop terug.

Categorieen:
WestlandAlgemeen