Archief

2.500.000 euro voor voetbalclubs

De gemeente Westland heeft geld gereserveerd voor de voetbalverenigingen Quintus en Lyra. Quintus uit Kwintsheul kan voor nieuwbouw een bedrag van 1.500.000 euro tegemoet zien en V.V. Lyra uit De Lier 1.000.000 euro. Dit blijkt uit vragen van CDA Westland aan het college.

Naar verwachting zal de raad in de vergadering van december 2009 en januari 2010 een voorstel worden voorgelegd voor het verstrekken van een investeringssubsidie aan respectievelijk V.V. Lyra en de Sport federatie Quintus.