Archief

Westland onderzoekt geothermie als energiebron

De gemeente Westland, de provincie Zuid-Holland, tuinbouwbedrijf J&D Grootscholten, ONW (Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland) en Essent onderzoeken op welke manier geothermie kan worden toegepast in Westland.

De vijf organisaties hebben in Naaldwijk een intentieverklaring ondertekend waarin ze hebben vastgelegd dat ze gezamenlijk gaan toewerken aan een duurzame energievoorziening in Westland.

Geothermie als duurzame energiebron zorgt voor een reductie in broeikasgassen. Op de lange termijn kan deze duurzame energievoorziening bijdragen aan economische stabiliteit voor tuinders en bewoners van Westland.