Archief

CDA-vragen over enquete HvH

De CDA fractie in Hoek van Holland heeft het dagelijks bestuur vragen gesteld over de enquête betreffende de Hoekse evenementen die vrijdag onder alle Hoekse inwoners is verspreid.

De enquête is volgens de CDA fractie frauduleus in te vullen. Ook de anonimiteit van de invuller is niet gewaarborgd. De CDA- fractie vraagt aan het dagelijks bestuur of ze deze enquête ongeldig gaan laten verklaren en of de kosten van 20.000 euro worden teruggevorderd na deze, in de ogen van het CDA, wanprestatie.

De CDA fractie betreurt het dat de enquête frauduleus en misleidend is, o.a. op het gebied van anonimiteit. De CDA fractie was voorstander dat deze enquête door een onafhankelijke, professionele organisatie uitgevoerd zou worden.