WOS
Archief

Boktor gevonden in Westland

De Plantenziektenkundige Dienst heeft in Westland twee uitvlieggaten en twee levende larven van de Oost-Aziatische boktor (Anoplophora Chinensis) aangetroffen.

Om te voorkomen dat de boktor zich op den duur in het gebied vestigt, heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten dat alle loofbomen en struiken in het gebied, met een straal van 100 meter rond het besmette gebied, verwijderd moeten worden. De PD zal hiervoor voorbereidingen treffen, in afstemming met de bewoners en de gemeente. Het gaat om vier tuinen en gemeenteterreinen. De impact voor de eigenaren van de tuinen is erg groot. Alleen op deze wijze kan echter voorkomen worden dat eventuele overgebleven exemplaren van de Oost-Aziatische boktor zich in het Westland vestigen.

De twee verse uitvlieggaten en twee levende larven zijn aangetroffen in een gemeenteplantsoen, in hetzelfde gebied als in 2008.

Categorieen:
WestlandAlgemeen