WOS
Archief

Ongenoegen over minder politie

De fractie van Gemeentebelang heeft er bij het college van B&W op aangedrongen dat de gemeente zo snel mogelijk haar ongenoegen moet uiten over de nieuwe werkwijze van het politiebestel welke per 1 september gehanteerd gaat worden.

Het voorstel welke er nu ligt houdt in dat de politie meer landelijk wordt georganiseerd. Door het bestuur van de politie meer centraal te organiseren wordt het voor gemeenten moeilijker om genoeg politiecapaciteit te krijgen voor lokale veiligheid en de aanpak van lokale problemen, vreest de Verening van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Maandag 7 september organiseert de VNG een flitscongres om deze ontwikkeling met alle gemeenten te bespreken. De fractie dringt er op aan dat het college deelneemt aan dit flitscongres namens de gemeenteraad en daarbij het Westlandse ongenoegen uit. Tevens dringen zij er op aan dat dit ongenoegen ook geuit moet worden aan de verantwoordelijken voor dit besluit, Minister Ter Horst (BZK), Minister Hirsch Ballin(Justitie), Burgemeester van Aartsen van den Haag (voorzitter van het korpsbeheerdersberaad) en Dhr. Brouwer (voorzitter van het college van procureurs-generaal). Als laatste wordt het college verzocht om steun te vragen aan andere gemeenten en de regio Haaglanden.

Categorieen:
WestlandAlgemeen