WOS
Archief

Hulpverleners slaan handen ineen

Op 12 augustus ondertekenen de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, de Kustwacht en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) het convenant 'SAR en maritieme hulpverlening'. Doel van het convenant is het borgen van gemaakte afspraken tussen de verschillende land- en waterhulpdiensten.

In de regio Rotterdam zijn zeer veel scheepsbewegingen en drukke ankergebieden. In het zeegebied voor Hoek van Holland heerst dagelijks grote drukte van passerende schepen en van scheepvaart naar en van de Rotterdamse haven. In de ankergebieden voor Hoek van Holland liggen zeeschepen te wachten totdat zij de haven van Rotterdam kunnen aanlopen.

In het convenant staan niet alleen afspraken over de daadwerkelijke maritieme hulpverlening maar komen alle relevante onderdelen van Search and Rescue, waaronder opleidingen, communicatielijnen, verantwoordelijkheden, het opschalen van een reddingactie en de noodzakelijke evaluatiemomenten, aan bod.