WOS
Archief

Varend erfgoed in gevaar

Tijdens een recent, door het Erfgoedhuis Zuid-Holland, gehouden symposium is geconcludeerd dat er te weinig kennis is bij jongeren om in de toekomst het varend erfgoed veilig te stellen.

Alleen al in Zuid-Holland zijn er nog zo'n 1200 antieke schepen. Het hiaat in kennis over deze schepen moet worden bestreden en het Erfgoedhuis wil dan ook dat de kennis wordt overgedragen aan jongeren.

Het onderwijs en het varend erfgoed heeft besloten te onderzoeken hoe jongeren en varend erfgoed beter aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland zal hier in samenwerken.

Categorieen:
Algemeen