Archief

Discussie over de Koningshoek Maasluis

Tijdens de behandeling van de Begroting 2009 is een stevige discussie ontstaan over een onderzoek naar de verplaatsing van winkelcentrum Koningshoek naar de Kapelpolder.

In een motie werd het college verzocht een onderzoek naar de haalbaarheid van de verplaatsing van de Koningshoek naar de Kapelpolder en de resultaten hiervan gelijktijdig te presenteren met het lopende variantenonderzoek naar de herontwikkeling van de Koningshoek.

De PvdA is van mening dat dit onderzoek eerst moet worden afgerond en worden besproken in de gemeenteraad. In de motie die de PvdA en de VVD hebben ingediend werd het college gevraagd een eerste toets te geven op de haalbaarheid van de ideeen van Kokon/Stadshart op basis van reeds beschikbare informatie.

Categorieen:
Algemeen