Archief

Gezonde kinderen in de regio

Met de meeste kinderen in de regio gaat het, aldus de ouders, erg goed. Maar liefst 95 procent van de kinderen van 0 t/m 11 jaar heeft een goede tot zeer goede gezondheid en ruim 80 procent is eigenlijk altijd goed gemutst.

De ouders vinden ook dat de opvoeding voldoening geeft en zij zijn tevreden over de manier waarop de opvoeding verloopt. Wel blijft aandacht nodig voor leefstijlfactoren zoals voeding, overgewicht, roken en alcoholgebruik. Het voorbeeldgedrag van ouders is hierbij belangrijk.

Dit blijkt uit het vierjaarlijks regionaal onderzoek van de GGD Zuid-Holland West, waarvoor 5.400 ouders een uitgebreide vragenlijst hebben ingevuld over hun kind. Het onderzoek geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van kinderen in Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Ook geeft het informatie over de thuissituatie, veiligheid, seksuele en relationele vorming en over de ervaringen van de ouders met de opvoeding van hun kinderen.

Voor gemeenten en GGD zijn de gegevens uit het onderzoek van groot belang. Ze vormen mede de basis voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het onderzoek wordt in 2010 herhaald.