Archief

Klachten over politie

GemeenteBelang Westland heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van door de fractieleden ontvangen klachten over de wijze waarop gedupeerden van inbraken te woord zijn gestaan door de politie.

Daarbij is volgens recent gedupeerden niet of niet adequaat gereageerd door de politie en kwam de politie slechts sporadisch ter plaatse.

De fractie wil weten of er toename is van het aantal inbraken in de woonkernen Monster en Ter Heijde en of gedupeerden van een inbraak er op mogen rekenen dat de politie altijd ter plaatse komt.

Categorieen:
Monster Westland Algemeen