Archief

M-D: najaarsnota 2008 positief

Het college van B&W van de gemeente Midden-Delfland heeft de Najaarsnota 2008 aangeboden aan de gemeenteraad.

De Najaarsnota 2008 wordt afgesloten met een voordelig resultaat van € 183.866. Belangrijke inkomsten in 2008 kwamen uit de verkoop van de aandelen van Westland Energie en CAI-Westland.

Ten aanzien van de hoofdpunten van het beleid (gebiedsvisie Midden-Delfland 2025, de visie Vitale Dorpen en het financiële perspectief op lange termijn) zijn er geen belangrijke wijzigingen te melden ten opzichte van de begroting.

Verder laat de najaarsnota zien, dat de financiële structuur het afgelopen jaar aanmerkelijk verbeterd is. Dat blijkt onder meer uit de afnemende fluctuaties ten opzichte van de begroting en de positieve ontwikkeling van de reservepositie.