Archief

Wachttijd in de Jeugdzorg nog te lang

De PvdA Zuid-Holland wil extra geld uittrekken voor jeugdzorg, met ingang van 2009. Door de toenemende vraag naar jeugdzorg lukt het niet om de wachttijden te verkorten.

Met de coalitiepartners was afgesproken, dat die wachttijden met jaarlijks minimaal een week verkort zouden worden. De PvdA constateert, dat die doelstelling niet wordt gehaald.

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2009 heeft de PvdA in een motie aan het college van GS gevraagd om uiterlijk op 1 februari 2009 aan te geven hoeveel extra geld er nodig is om de afgesproken verkorting wèl te halen.

Er is volgens de PvdA bij de provincie nog voldoende geld om nog in 2009 extra aan de Jeugdzorg te besteden. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten steunt het voorstel van de PvdA.

Categorieen:
Algemeen