Archief

Delfland wil W1-status

Er moeten in het beheergebied van Delfland grote investeringen worden gedaan om in de toekomst het gebied droog en veilig te kunnen houden.

Deze investeringen kosten veel geld. Geld dat in principe door de inwoners van en bedrijven in Delfland moet worden opgebracht.

Delfland vindt echter dat deze waterschapslasten onevenredig zwaar drukken op de schouders van inwoners en bedrijven. Dijkgraaf Van Haersma Buma vindt dat deze regio dezelfde opgaven staat als waar de vier grote steden (G4) zich voor geplaatst zien.

Daarom het hoogheemraadschap in gesprek met staatssecretaris Huizinga om te kijken of er vorm en inhoud kan worden gegeven aan een W(aterschaps)1-status voor Delfland.

Categorieen:
Algemeen