Archief

Productschap voldoende representatief

De representativiteit van het Productschap Tuinbouw is voldoende.

Dat is het oordeel van de Sociaal-Economische Raad naar aanleiding van een vierjaarlijks onderzoek naar de representativiteit van het productschap.

Het draagvlak, zoals verenigd in de dragende organisaties, voldoet aan de criteria, constateert de SER.

Ook het organisatorische draagvlak van vijf van de zes commissies voldoet aan de voorwaarden. Alleen bij de geleding handel in boomkwekerijproducten wordt niet aan de criteria voldaan.

Categorieen:
Algemeen