Archief

M-D: kansen en ontwikkelingen

Naast de ambities voor de eigen beheergebieden geeft het Natuur- en Recreatieschap Midden-Delfland ook haar visie over de openluchtrecreatie in het gehele Midden-Delflandgebied in de schapsvisie 2009-2012.

Het recreatieschap ziet volop kansen voor nieuwe ontwikkelingen voor een regiopark Midden-Delfland met een divers recreatief netwerk, nieuwe receatiegebieden en strategisch gelegen knooppunten.

Verder wilt het schap Midden-Delfland graag beter verbinden met de Haagse en Rotterdamse agglomeratie zodat ook inwoners uit de steden hun weg naar het landelijke Midden-Delfland vinden.

Een eerste stap is al gezet: het in april in gebruik genomen fietsknooppuntensysteem is een doorslaand succes waar veel mensen met plezier gebruik van maken.