Archief

Raad behandelt de ontwerpbegroting

Het college van burgemeester en wethouders van Westland heeft op 22 september de ontwerpbegroting 2009-2012 aangeboden aan de raad.

De begroting heeft als motto: 'Investeren in Westland en de Westlanders-Werk in uitvoering'. Alle raadscommissies hebben zich op 8 oktober, tijdens een gezamenlijke vergadering, gebogen over de ontwerpbegroting ter voorbereiding op de begrotingsraad. Tijdens de begrotingsraad neemt de raad besluiten over de begroting en uiteindelijk stelt hij de begroting definitief vast.

Aan het begin van de begrotingsraad op 11 november geven de raadsfracties hun Algemene Beschouwingen op de ontwerpbegroting 2009-2012. In deze Algemene Beschouwingen geven ze hun eerste reactie op het begrotingsvoorstel van het college. Vervolgens zal er een debat plaatsvinden over de begroting, waarna de raad de besluiten zal nemen.

Categorieen:
Westland Algemeen