Archief

Vragen over lastenverlichting

De fractie van GemeenteBelang Westland heeft eind vorig jaar schriftelijke vragen gesteld aan het college over het thema administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen. Dit n.a.v. een voucherregeling van het Rijk.

Daarop heeft het college van B&W op 21 januari 2008 geantwoord dat de modelverordeningen van de VNG gevolgd zouden worden. Verschillende verbeteringen in de modelverordeningen stonden namelijk op stapel. Hierdoor was het volgens het college van B&W niet noodzakelijk met eigen plannen voor meer service en minder regels te komen.

Gemeentebelang heeft het afgelopen jaar verschillende verbeterde modelverordeningen van de VNG zien verschijnen en bij nieuwe modelverordeningen het collega hierop gewezen, ook bij de begroting 2008 en bij voorjaarsnota 2009 is hier aandacht voor gevraagd.

GemeenteBelang Westland is van mening dat het van de zijde van de gemeente te stil blijft rondom dit thema en heeft vragen gesteld aan het collega van B&W.

- Welke verbeterde modelverordeningen vanaf 1 januari 2007 zijn op dit moment nog niet doorgevoerd door de gemeente Westland?

- Wanneer staat invoering daarvan in Westland gepland?

- Heeft het college van B&W van de greenport Westland, waar veel dynamiek is en daardoor veel wordt gebouwd, op het vlak van administratieve lastenverlichting verdergaande ambities dan het 'volgen van de VNG modelverordeningen'?

Categorieen:
Westland Algemeen