Archief

Deltacommissie: pas op voor verzilting

Verzilting en gebrek aan zoet water zijn specifiek voor land- en tuinbouw de ernstigste bedreigingen die de Deltacommissie voorziet, aldus het AGD.

Door verhoging van de zeespiegel dringt zout water verder landinwaarts via rivieren en grondwater. Door verminderde zomerafvoer van de rivieren als gevolg van langere droogteperiodes wordt zoet water krap in sommige jaren. Deze trends zijn volgens de Deltacommissie onafwendbaar.

De Commissie stelt niet vast dat landbouw in sommige gebieden onmogelijk zou worden wegens verzilting. Voor de kustbescherming kiezen Veerman c.s. niet voor eilanden, waarop landbouw eventueel mogelijk zou zijn. Zandsuppletie langs de bestaande kustlijn in de komende 100 jaar vinden ze een effectievere maatregel.

De kustlijn wordt daardoor 1 km verbreed. De commissie voorziet daarin geen plaats voor land- en tuinbouw, wel voor natuur en recreatie. De plannen voor sterkere rivierdijken en waterberging moet zonder dralen worden uitgevoerd.

Categorieen:
Algemeen