Archief

Dure aanvragen onderzoek

Deze week buigt de sectorcommissie Groenten en Fruit zich over de verschillende aanvragen voor onderzoek naar glasgroente. De totale kosten van de aanvragen ruim 1,1 miljoen euro, ruim 80% zal voor rekening van het Productschap Tuinbouw (PT) zijn.

Voor dit jaar zijn er aanvragen ingediend om onder meer de effectwaarden van de concentraties NOx en etheen op plantniveau in verschillende kassen en gewassen te bepalen. Genoemde gassen komen via rookgassen uit de WKK-installaties de teeltruimte binnen en vormen een risico voor het gewas. Met name de NOx-concentraties kunnen zo hoog oplopen dat de nieuwe effectgrenswaarde ter bescherming van planten wordt overschreden met mogelijke nadelige gevolgen voor het gewas. Resultaten van het onderzoek, dat uitgevoerd zal worden door WUR Glastuinbouw, bieden paprikatelers de mogelijkheid de risico's beter in te schatten.

Ook is een aanvraag ingediend om een poster samen te stellen met de ziekten die een paprikagewas kunnen aantasten. In totaal 379.000 euro is aangevraagd voor onderzoek naar het effect van stengeldichtheden bij paprika en het gebruik van mobiele teeltgoten. Voor dit en volgend jaar is er een bedrag van ruim 189.000 euro mee gemoeid.

Voor onderzoek naar steelrot bij paprika wordt 25.500 euro gevraagd. In eerste instantie wordt een globale inventarisatie van de teelt- en klimaatomstandigheden gemaakt op bedrijven met problemen. Ook wordt de primaire oorzaak onderzocht. De vraag is welk pathogeen verantwoordelijk is voor de schade.

Voor het effect van UV-c licht in de strijd tegen botrytis bij tomaat te onderzoeken is een bedrag van 40.400 euro nodig. Om te beginnen wordt een meetmethode ontwikkeld het aantal kiemkrachtige sporen op wondvlakken kan bepalen. Vervolgens wordt de effectiviteit van UV-c behandeling bestudeerd.

Categorieen:
Algemeen