Archief

Jeugdoverlast Tollenspark 's-Gravenzande

Bewoners van het Tollenspark in 's-Gravenzande hebben de fractie van LPF benaderd vanwege overlast van groepen jongeren in en rondom het park.

De groepen hangjongeren zorgen voor veel geluidsoverlast vanaf ongeveer 14.00 uur in de middag tot laat in de avond. Er vinden ook veel vernielingen plaats en er is melding gemaakt van drugsgebruik.

De fractie van de LPF stelt daarom enkele vragen aan het college van B&W. De fractie wil o.a van het college weten waarom er nog niet voldoende is opgetreden tegen de overlast en of er al contact is geweest met jongerenwerk.

Ook vragen zij op welke wijze het college maatregelen gaat nemen om een einde aan de overlast te maken.

Categorieen:
's-Gravenzande Algemeen