Archief

Bacteriekanker in tomatenteelt

Bij enkele plantenkwekers zijn problemen met, waarschijnlijk, clavibacter geconstateerd. De Plantenziektenkundige Dienst heeft de zaak, in samenwerking met Naktuinbouw, in onderzoek.

Dit onderzoek betreft naast de definitieve diagnose ook het speuren naar de mogelijke bronnen van besmetting en de mate waarin deze besmetting zich inmiddels heeft verspreid.

Clavibacter is de veroorzaker van de bacterieverwel-kingsziekte, in het verleden bacteriekanker genoemd, en kan ernstige schade veroorzaken in tomatenplanten. De bacterie kan overgebracht worden met zaad, jonge planten, vruchten, water en werkzaamheden in het gewas. Bovendien kan de bacterie achterblijven in grond en substraat.

Clavibacter heeft in de EU de 'quarantainestatus'. Dat betekent dat Nederland verplicht is om verspreiding in de EU tegen te gaan.

De bacterie is eerder aangetroffen in de teelt van tomaat, maar kon steeds succesvol worden uitgeroeid. De PD een onderdeel van het ministerie van LNV, doet onderzoek naar het voorkomen van de bacterie.

De PD voert dit onderzoek uit vanuit zijn verplichting om verspreiding te voorkomen. Als er geen actie zou worden ondernomen, zou dit grote consequenties kunnen hebben voor de productie, handel en export van tomaten, -planten en -zaden.

Categorieen:
Algemeen