Archief

VVD schrikt over Wilhelminaschool

De VVD-fractie in Westland is geschrokken van de opvatting van het college dat het gebouw van de voormalige Wilhelminaschool niet te handhaven is.

De liberalen delen deze opvatting niet. De VVD wil op zo kort mogelijke termijn nadere informatie van het College over het hoe en waarom van dit besluit. Daarna wil de partij dat de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld zijn wensen en bedenkingen over dit onderwerp te uiten.

De VVD verzoekt het college tot het moment dat de raad in de gelegenheid is geweest zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van het Wilhelmina-gebouw te uiten, geen handelingen van welke aard dan ook met onomkeerbare gevolgen te laten verrichten.

Categorieen:
Westland Algemeen