Archief

Waterplan Maassluis

Op dinsdag 18 december is de klankbordgroep Waterplan Maassluis voor het eerst bij elkaar gekomen.

De deelnemers kunnen via de klankbordgroep hun wensen en behoeften uiten ten aanzien van het water in de stad en de maatregelen die de gemeente en het waterschap willen nemen.

De gemeente Maasluis en het Hoogheemraadschap van Delfland ontwikkelen gezamenlijk het Waterplan Maassluis.

In het waterplan komt te staan welke maatregelen Maassluis en Delfland gaan uitvoeren om het watersysteem op orde te brengen. Niet alleen voor dit moment, maar ook voor de toekomst.

Categorieen:
Maassluis Algemeen