Archief

PS op bezoek in Westland

Begin volgend jaar besluiten Provinciale Staten over de herziening van het streekplan voor de gemeente Westland.

In het concept streekplan dat er nu ligt, wordt voorgesteld woningbouwlocaties mogelijk te maken in 's-Gravenzande (Tuinveld en Poelpolder), Monster (Duingeest en Noord) en de Lier (Molensloot Noordwest).

Een ander voorstel is om in het gebied dat aansluit op Tuinveld de verouderde glastuinbouw te vervangen door openluchtrecreatie of stedelijk groen.

Ter voorbereiding op de besluitvorming gaan Provinciale Staten op woensdag 12 december op werkbezoek naar het Westland. De Statenleden willen dan het gebied bekijken en inwoners en betrokkenen spreken.