Archief

Meer onderwijs in bedrijfsleven

Onderwijs, bedrijfsleven en de gemeenten Westland en Midden-Delfland gaan nauw samenwerken om beter en sneller in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in hun omgeving.

Alle partijen zijn vertegenwoordigd in het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven Westland (SOB Westland), onder de titel 'Talenten vinden, Talenten binden en Talenten benutten'.

De basisactiviteit van het SOB Westland is de loketfunctie. Onderwijs en ondernemers kunnen hier terecht voor hun vragen, behoeften en wensen.