Archief

LPF Westland verbaast over CDA

LPF Westland is verbaasd over de vragen van CDA Westland met betrekking tot gratis openbaar vervoer in Westland. De vraag had te maken met gratis openbaar vervoer voor ouderen en jongeren.

Dit onderwerp was tijdens de verkiezingen van 2003 een heikel onderwerp toen LPF-Westland pleitte voor invoering hiervan binnen Westland. Toen waren met name het CDA en de VVD fel tegenstander van gratis openbaar vervoer voor senioren en jeugd.

Inmiddels moet er een voortschrijdend inzicht zijn ontstaan bij de CDA-fractie om nu wel te kijken naar deze mogelijkheden, aldus LPF Westland in een reactie.

Categorieen:
Westland Algemeen