Archief

Jeugd Theater School in Maassluis

Naar aanleiding van een onderzoek van de Culturele Raad Maassluis, CRM, heeft de PvdA fractie een eigen onderzoek verricht naar praktische uitwerking en invoering van een Jeugd Theater School in Maassluis.

In de behandeling van de commissie van de gemeenteraad is brede steun verkregen, om het college van B&W te vragen, stappen te ondernemen die leiden tot invoering van een theater school.

Aan het college van burgemeester en wethouders nu de taak om op korte termijn te komen met een praktische uitwerking.

Categorieen:
Maassluis Algemeen