Archief

Kas als Energiebron

De eerste vergadering van het Platform Kas als Energiebron heeft vorige week plaats gehad.

Productschapvoorzitter Dirk Duijzer is tevens voorzitter van dit Platform. EnergieTransitie is een samenwerking van overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Het uiteindelijk doel is een geheel duurzame energievoorziening in 2050 in Nederland. Voor een zestal thema's was inmiddels een Platform opgericht.

Gezien de belangrijke positie en de voortrekkersrol op het terrein van energietransitie heeft de glastuinbouw nu ook een eigen Platform gekregen.

Categorieen:
Algemeen