Archief

50 miljoen voor klimaat

Het kabinet heeft vrijdag 6 juli 2007 besloten 50 miljoen euro uit te trekken voor het programma 'Kennis voor Klimaat'.

Daarvan is een deel bestemd voor de 'hotspot' Waterkader Haaglanden. Binnen het Waterkader Haaglanden werken overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen en kennisinstellingen samen aan nieuwe, innovatieve methodes om voorbereid te zijn op een veranderend klimaat.

Het programma 'Kennis voor Klimaat' onderzoekt de klimaatverandering in Nederland en ontwerpt strategieën voor overheden en bedrijfsleven om om te gaan met klimaatverandering.

Het programma ontwikkelt vooral kennis voor een aantal kwetsbare gebieden in Nederland, waaronder de proeftuinen van het Waterkader Haaglanden. Er bestaan momenteel zes proeftuinen, verspreid over verschillende polders in de gemeenten Den Haag, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland.