Archief

Haaglanden duurzaam en internationaal

Het voorlopig ontwerp van het Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020 is verschenen. Dit is het plan voor de ruimtelijke indeling van de regio.

In dit plan stelt het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden tien regionale investeringsprioriteiten voor. Zij vloeien voort uit de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de regio tot 2020.

De investeringsprojecten zijn o.a. Greenport Westland-Oostland, het aanbod voor toeristen en recreanten, anticiperen op klimaatveranderingen, duurzame mobiliteit, groene landschappen en herstructurering en intensiever gebruik van stedelijke wijken en bedrijventerreinen.

Categorieen:
Westland Algemeen