Archief

Westlandse motie aangenomen

De Westlandse delegatie in het Algemeen Bestuur van het Stadsgewest Haaglanden heeft een motie ingediend, om Provinciale Staten op te roepen om op korte termijn hun medewerking te verlenen aan de herziening van het provinciale streekplan Zuid-Holland West.

Burgemeester Van der Tak diende de motie in namens de gehele werkgroep Haaglanden van de gemeente Westland.

De aanleiding van de motie is dat Provinciale Staten vooralsnog weigeren een start te maken met de procedure voor een herziening van het streekplan. Terwijl deze herziening door het Stadsgewest Haaglanden in nauw overleg met de provincie en de betrokken partijen is voorbereid.

Als Provinciale Staten niet meewerken, komen binnen de regio Haaglanden woningbouwplannen in gevaar en wordt daardoor de rijkssubsidie op opgeleverde woningen misgelopen.

Tevens heeft dit mogelijk gevolgen voor bedrijven die onvoldoende kunnen uitbreiden, omdat er vertraging ontstaat bij het beschikbaar komen van locaties.

Verder dreigt er voor enkele gemeenten in de regio grote financiƫle schade te ontstaan.

Categorieen:
Westland Algemeen