Archief

Inkomenssituatie glastuinbouw sterk verslechterd

Glaskracht Nederland is bezorgd over de ontwikkeling van de gezinsinkomens in de glastuinbouw.

Uit het gepresenteerde Landbouw Economisch Bericht valt op te maken dat de gezinsinkomens in zowel de groenteteelt, de bloemen- als de potplantenteelt in 2005 ten opzicht van 2004 en de periode 2001-2003 sterk achteruit zijn gegaan.

Glaskracht Nederland vindt dit een zorgelijke ontwikkeling die grotendeels wordt veroorzaakt door de hoge gasprijs.

Categorieen:
Algemeen