Archief

CDA stelt schriftelijke vragen

Het CDA Westland heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeesters en wethouders over de wet maatschappelijke ondersteuning.

Deze nieuwe wet stelt de gemeenten in staat om vanaf 1 januari 2007 alle regels omtrent de voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking onder één loket te brengen.

De gemeente Westland heeft het voornemen om de uitvoering van de loketten uit te werken in een haalbaarheidsonderzoek.

De CDA fractie heeft enkele vragen gesteld over de criteria en de tijdsplanning van het onderzoek.

Categorieen:
Westland Algemeen