Archief

Groeiende tevredenheid Meldpunt Leefomgeving

De inwoners van de gemeente Westland die meldingen plegen bij het Meldpunt Leefomgeving Westland, oordelen steeds positiever over de behandeling en afhandeling van hun melding. Dat blijkt uit een onderzoek die de gemeente Westland in het najaar van 2005 heeft gehouden onder ruim 700 mensen.

Eind 2005 gaven de inwoners het cijfer 7,4 aan de dienst, terwijl de waardering in 2004 maar een 6,8 bedroeg.

In totaal kwamen er via telefoon en internet in 2005 12.514 meldingen binnen. Dat is vergeleken met 2004 een stijging van 2,7%. Het gestelde doel om in 2005 minimaal 75% van de meldingen binnen de gestelde termijn te behandelen is met 80,9% gehaald.

Uit het onderzoek zijn ook twee belangrijke verbeterpunten naar voren gekomen. Inwoners die het meldpunt benaderen willen graag meer informatie over de afhandeling van hun melding. Bovendien willen ze dat de melding sneller wordt afgehandeld. Gemeente Westland gaat de komende tijd extra aandacht besteden aan deze verbeterpunten.

Categorieen:
Westland Algemeen