Archief

Zuid-Holland financieel verslechterd

Het financiële perspectief voor de provincie Zuid-Holland is verslechterd ten opzichte van het beeld dat in de Begroting 2005 kon worden geschetst.

De belangrijkste oorzaak hiervan is de aanzienlijk lagere opbrengst uit de motorrijtuigenbelasting, daling van 6,3 miljoen euro, door de wijziging van de vestigingsplaats van een leasemaatschappij.

Daarnaast is op 1 januari 2005 een nieuw afschrijvingsbeleid ingevoerd. Dit beleid houdt in dat kapitaallasten van investeringen in veel gevallen ineens op de balans moeten worden gezet, en niet zoals tot nu toe gebruikelijk, over een langere periode mogen worden uitgesmeerd.

Tegenover deze tegenvallers staat een aantal meevallers, deze zijn echter niet omvangrijk genoeg om bezuinigingen te voorkomen.

Categorieen:
Algemeen