Archief

Overgangstermijn verlengd

De Ministerraad heeft op voorstel van minister Veerman van Landbouw ingestemd met verlenging van de overgangstermijn voor het toelaten van de bestaande gewasbeschermingsmiddelen.

Het termijn staat vermeld in de bestrijdingsmiddelenwet van 1962.

Het gaat om gewasbeschermingsmiddelen die nog niet in Europees verband zijn beoordeeld, maar die wel door de industrie zullen worden verdedigd. Door het besluit zijn deze gewasbeschermingsmiddelen ook na 6 juli 2003 in Nederland nog toegelaten.

Categorieen:
Algemeen