Archief

Uitslag gemeente Westland

<table width=300><td><td width=50><b>2003</b>

<tr><td><u>Opkomst<br><Br></u><td> 49.3%

<tr><td>VVD<td> 23.2%

<tr><td>CDA<td> 45.5%

<tr><td>PvdA<td> 11.6%

<tr><td>Groenlinks<td> 2.6%

<tr><td>D66<td> 2.4%

<tr><td>SGP<td> 2.5%

<tr><td>SP<td> 1.9%

<tr><td>Democr. Platform Nederland<td> 0%

<tr><td>ChristenUnie<td> 3.1%

<tr><td>Mooi Zuid-Holland/De Groenen<td> 0.3%

<tr><td>Leefbaar Zuid-Holland<td> 1.4%

<tr><td>Lijst Veldhoen<td> 0%

<tr><td>Nieuwe Toekomst Partij<td> 0%

<tr><td>N-sap<td> 0%

<tr><td>LPF<td> 5.3%

<tr><td>Politieke Partij 'Alianza'<td> 0%

<tr><td>VIP<td> 0%

<tr><td>Verenigde Senioren Partij<td> 0.2%

<tr><td>Lijst 19<td> 0%

<tr><td>Lijst Nieuwe Politiek<td> 0%

</table>

Categorieen:
WestlandAlgemeen