Archief
HET Architectenbureau

HET Architectenbureau

Appartementen mogen er komen op hoek Dijkweg-Verdilaan

Er mag een appartementencomplex worden gebouwd op de zuidelijke hoek van de Dijkweg met de Verdilaan in Naaldwijk.

De gemeenteraad van Westland heeft dinsdagavond met een meerderheid van 22-17 groen licht gegeven aan het door B en W geagendeerde voorstel. Op deze zogeheten Harmonie-locatie komt een gebouw met twintig appartementen en een maatschappelijk invulling op de begane grond.

Protesten
Met name door erfgoedorganisaties is er tot op het laatst fel geprotesteerd tegen de komst van het wooncomplex, dat door zijn massaliteit en uitstraling te veel afbreuk zou doen aan de nu beeldbepalende historische gebouwen aan de Dijkweg.
Door LPF-fractievoorzitter Dave van Koppen werd daar tegen ingebracht, dat niet alleen naar de Dijkwegzijde moet worden gekeken, maar ook naar het uitzicht richting het gemeentehuis en andere moderne en vrij hoge panden aan de Verdilaan.

Woordvoerder Jaco Eeltink van het CDA maakte duidelijk dat er binnen deze fractie sprake was van verdeelde meningen. Maar in een bespiegeling over de toekomst hoopt en verwacht Eeltink dat terugblikkend gezegd zal worden: "Er is terecht enig lef getoond in 2021".

Peter Duijsens (Westland Verstandig) meende, dat de projectontwikkelaar de dienst heeft uitgemaakt. "Het is een slecht plan, waar we heel lang spijt van zullen krijgen", stelde Duijsens. Hij kreeg bijval van Joep van Veen (Gemeentebelang Westland). "Ik proef bij de wethouder zowat medelijden met de ontwikkelaar", aldus Van Veen. Die wethouder, Cobie Gardien, bracht in herinnering dat het terrein van het voormalige Harmonie-gebouw al sinds 2008 braak ligt en dat er sinds 2015 bij de gemeente heel veel plannen de revue zijn gepasseerd.

Uiteindelijk stemden de vier coalitiepartijen, CDA, LPF, VVD en ChristenUnie-SGP alle vóór; de vijf oppositiepartijen, Westland Verstandig, GBW, D66, GroenLinks en PvdA stemden tegen.