Archief
Archief WOS

Archief WOS

Westlands college gaat niet aan de slag met moestuinen in kassen

Het college van burgemeester en wethouders van Westland gaat niet aan de slag met het bevorderen van moestuinen in leegstaande kassen.

Dat is deze week besloten na het onderzoeken van een motie die in november door de gemeenteraad is aangenomen. Bij de stemming scoorde deze door Westland Verstandig ingediende motie 24 vóór- en 14 tégenstemmers. Het college werd daarin gevraagd om met eigenaren van leegstaande of leegkomende kassen overleg te voeren over de mogelijkheden een beperkte oppervlakte uit te geven als moestuin aan inwoners en de randvoorwaarden aan te geven waaraan een dergelijk verzoek moet voldoen.

B en W vinden de motie niet uitvoerbaar. "De gemeente heeft onvoldoende capaciteit om te monitoren of kassen wel of niet leeg staan. Indien er initiatieven in het glastuinbouwgebied ontstaan die in strijd zijn met de geldende bestemming, is het Omgevingsloket het aangewezen loket om deze in ontvangst te nemen en te begeleiden tot een mogelijke vergunningsaanvraag. Initiatiefnemers dienen hun plan uit eigen beweging in", verklaart het college.

Als er bij de gemeente een verzoek binnenkomt om een (deel van een) kas (tijdelijk) te transformeren tot overdekte moestuin, zal in eerste instantie op basis van een goede ruimtelijke ordening beoordeeld moeten worden of de locatie geschikt is. De randvoorwaarden kunnen verschillen per perceel en hebben betrekking op verkeersveiligheid, parkeeraanbod en (brand)veiligheidseisen. "Tevens moet de locatie zodanig gesitueerd zijn dat de glastuinbouw nu en in de toekomst niet wordt belemmerd", aldus B en W.