Archief
Google Streetview

Geen woningen, maar bedrijf op plek caravanstalling: 'Gemiste kans'

Woningbouw op de hoek van de Woudseweg en Rijksstraatweg in Den Hoorn lijkt voorlopig onhaalbaar. Een ontwikkelaar heeft een deel van de grond gekocht en gaat daar een bedrijfsgebouw neerzetten.

De locatie is in het verleden tijdens besloten bijeenkomsten aan de orde gekomen als potentiële woningbouwlocatie, zo bleek gisteren tijdens een gemeenteraadsvergadering. Het gaat om het terrein aan de rand van het dorpscentrum: tussen de Woudseweg, Rijksstraatweg en de Kickertkade. Daar staan een historische boerderij, brandweerkazerne, bandenwinkel en caravanstalling.

De caravanstalling Hallensleben is in juni verkocht aan een vastgoedontwikkelaar. OGP-raadslid Niek Knaap wilde daarom weten waarom het college van B en W niet alles in het werk had gesteld om de grond in handen te krijgen. "Neem als gemeente een stuk regie op locaties waarvan je denkt dat die meerwaarde hebben als je dicht bij het dorp wilt bouwen", was zijn boodschap.

"Wij zijn het met de heer Knaap eens dat deze locatie op het eerste oog echt potentie had", reageerde wethouder Wendy Renzen (Wonen). Volgens haar is er dan ook contact geweest met de eigenaar, maar wilde die een deel van de grond zelf houden. "Zonder het geheel zagen wij hier te weinig meerwaarde in." Het bleek volgens de wethouder 'geen begaanbare weg' om de eigenaar een alternatief stuk grond aan te bieden.

Fractieleider Ed Roeling van Mijn Partij noemde de verkoop van de grond aan een ontwikkelaar een 'gemiste kans', omdat de mogelijkheid op één grote woningbouwlocatie nu vrijwel verkeken lijkt. Renzen: "Niet om flauw te doen: we hebben in besloten commissievergaderingen besproken over hoe we omgaan met potentiële woningbouwlocaties. Daarin is deze locatie ook besproken en de raad heeft zich toen niet uitgesproken in de geest van 'Wij vinden deze locatie zo belangrijk. College, het maakt niet uit wat het kost, maar ga er achteraan en zorg dat je het geheel in handen krijgt'."