Archief
Signbiblio

Signbiblio

Westland werkt aan snelle terugkeer consultatiebureau in De Lier

Als het aan het college van B en W van Westland ligt, komt er snel weer een consultatiebureau in De Lier. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de LPF-fractie.

Het consultatiebureau huurde voorheen een ruimte in de Prins Mauritsschool. Vanwege een groei van het leerlingenaantal heeft de basisschool die lokalen echter zelf weer nodig. Daarom moesten de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) op zoek naar een nieuwe locatie.

Een geschikt pand bleek in De Lier echter niet voorhanden. "De huisvesting van een consultatiebureau kent specifieke ruimtelijke eisen, zoals de aanwezigheid van wastafels in iedere ruimte, goede klimaatbeheersing en oppervlakteverdeling", legt wethouder Barend Rombout uit. Er is wel onderzoek gedaan of er op het schoolplein van De Vlieten portocabins geplaatst kunnen worden, maar gezien het tijdspad dat daaraan is verbonden, is gekozen voor een (tijdelijke) verhuizing naar Den Hoorn.

Huisbezoek

De LPF maakte zich vooral zorgen over de bereikbaarheid van het consultatiebureau door gezinnen zonder auto. Die zorgen kan de wethouder niet helemaal wegnemen. Lierenaren zullen toch echt naar Den Hoorn moeten komen. "De professionals bezitten over een non-bereikprotocol en nemen contact op met ouders wanneer zij niet op een afspraak verschijnen. Wanneer er een (directe) aanleiding is tot zorgen wordt eveneens contact gezocht door de JGZ met het gezin. De professionals leggen hiervoor dan een huisbezoek af."

Tijdelijke locatie

Het streven is om het consultatiebureau terug te laten keren binnen de nieuwbouw van De Vlieten, maar duurt nog zeker tot na 2026. Daarom wordt er nu gekeken naar een tijdelijke oplossing, in bestaande gebouwen, samen met andere maatschappelijke partners in De Lier. Rombout: "De ambitie is om uiterlijk in de eerste helft van 2023 te komen tot een passende en tijdelijke huisvestingsoptie voor het consultatiebureau De Lier."