Archief

Heuls bedrijventerrein krijgt er 4 hectare bij

Vrachtwagens mogen straks niet meer keren op de Bovendijk en fietsers worden geacht via de Lange Wateringkade van en naar het centrum van Kwintsheul te rijden.

Dit blijkt uit het bestemmingsplan Bedrijventerrein Bovendijk dat ter inzage is gelegd. Het is een bedrijventerrein met een lokaal karakter, dat wil zeggen dat er met name bedrijven gevestigd zijn die gericht zijn op de Westlandse markt. Juist daar is veel vraag naar vestigingsmogelijkheden, aldus de gemeente.

Al in 2014 was er sprake van uitbreiding van het bedrijventerrein, toen de plannen voor woningbouw ten behoeve van de Westlandse Zoom in het gebied tussen Heulweg en Bovendijk de ijskast ingingen. Het uitbreidingsgebied van ongeveer 4 hectare bestaat momenteel uit deels onbebouwd bedrijventerrein en braakliggende glastuinbouwgronden.

Met de diverse ondernemers/grondeigenaren zijn afspraken gemaakt om te komen tot een groter en veiliger ontsloten bedrijventerrein. Er wordt een 'rondrij route' gemaakt, waardoor vrachtverkeer niet hoeft te keren op de Bovendijk. Daarvoor worden op de Bovendijk twee zogeheten insteekwegen aangelegd. De vrachtwagens moeten na de uitbreiding op eigen terrein geparkeerd worden. In een strook van 1,80 meter aan weerszijden van de weg worden kabels en leidingen gelegd, zodat die gronden onbebouwd moeten blijven. Daar is alleen bezoekersparkeren toegestaan.

Het is de bedoeling dat de fietsers het bedrijventerrein zoveel mogelijk mijden. Fietsers kunnen vanaf de Bovendijk naar de kern van Kwintsheul via de Lange Wateringkade. Er is volgens de gemeente een voldoende verkeersveilige oversteekplaats voor fietsers op de Bovendijk richting de Lange Wateringkade. "Fietsers hoeven zodoende niet langs het meest druk bereden stuk van de Bovendijk en ook niet langs de nieuw aan te leggen inprikkers voor de uitbreiding van het bedrijventerrein", zo staat in het bestemmingsplan. Over een eventueel fietsverbod op dat deel van de Bovendijk wordt in het plan niet gesproken.