Archief
Google Maps

'Monster' wil in februari gaan boren naar aardwarmte

Als alles volgens planning verloopt, wordt er vanaf februari komend jaar aan de Madeweg in Monster geboord naar aardwarmte. De voorbereidingen voor deze boring zijn inmiddels begonnen.

Op dit moment vindt er nog archeologisch onderzoek plaats op het perceel aan de Madeweg 43a in Monster. Onder voorbehoud van de uitkomst daarvan en het ontvangen van de definitieve omgevingsvergunning, kunnen in september de bouwwerkzaamheden op locatie beginnen. Dan wordt er op het terrein geheid, wordt er een asfalt werkvloer gemaakt en worden er betonplaten neergelegd. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot in december. Halverwege oktober zal ook worden begonnen met de aanleg van het warmtenet. Dit zal zo'n twee jaar in beslag nemen.

Vanaf januari wordt de boorinstallatie opgebouwd. Het boren kan dan plaatsvinden in februari en april Daarna volgt de afwerking van de inrichting.

Aardwarmte Polanen, zoals het project heet, is een initiatief van Kwekerij van Niel, Koppert Cress, H. en P.H. van der Knaap en Van de Ende Rozen. Zij willen een lokale aardwarmtebron realiseren en komen tot een toekomstgericht warmtesysteem genaamd Warmtesysteem Westland. Medio 2019 is daarvoor de benodigde subsidie duurzame energie toegekend. In november vorig jaar zijn de eerste handtekeningen voor de warmtelevering gezet.